Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

Pro veškeré právní vztahy mezi EMICO 1989 s.r.o. (Spojovače.cz) a spotřebitelem platí výhradně právo České republiky. Případné spory budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi EMICO 1989 s.r.o. (Spojovače.cz) a spotřebitelem lze řešit také mimosoudní cestou.

V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce.
Česká obchodní inspekce (ČOI) je subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, tzv. ADR (alternative dispute resolution). Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran. ADR při ČOI je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.
Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete ZDE.

Spor lze řešit také on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.

Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu doporučuje EMICO 1989 s.r.o. (Spojovače.cz) spotřebiteli nejdříve využít kontakt na EMICO 1989 s.r.o. (Spojovače.cz) pro vyřešení nastalé situace.